Mała Wszechnica Kultury

W doniesieniach prasowych i w telewizji ciągle słyszymy o zmniejszeniu się uczestnictwa w kulturze wysokiej.

Natomiast jak mówią teoretycy kultury(Bourdieu)wykluczenie z kultury jest wypadnięciem z życia publicznego i obywatelskiego. Tylko umiejętna zachęta do uczestnictwa będzie mogła zahamować ten proces.

My zaczynamy od najmłodszych (w myśl zasady "Czym skorupka za młodu...")Chcemy dzieci nauczyć podstawowych nawyków uczestnictwa i korzystania z dóbr kultury.Bo jak mawiał Stanisław Staszic cytując założenia Akademii Zamojskiej:"Takie będą Rzeczypospolite-jakie młodzieży chowanie".